LEDARSKAPSUTVECKLING

Ledarskap handlar om att bli en ledare som inspirerar och är ett föredöme som andra känner förtroende och tillit till. Ledarskapsutveckling kan handla om coachning och/eller teamutveckling.
 
För att bli en god ledare så krävs det både självkännedom, kunskap om forskning och psykologisk teori. Forskning visar att när vi väljer ledare så väljer vi personer som verkar empatiska.  Vi människor vill gärna följa de chefer som visar omtanke, är autentiska och ärliga.
 
Dåligt ledarskap leder oftast till vantrivsel, uppsägningar, sjukskrivningar, trögheter, oförändringsvilja mm – så det är lönsamt att satsa på ett gott ledarskap.

Så här går det till:

  • Vi träffas och gör en behovsanalys av nuläget
  • Skräddarsyr ett upplägg som är passande för verksamheten
  • Inkluderar alla berörda (ex intervjuer, teamutveckling, ev konflikterhantering)
  • Uppföljning och utvärdering

 
Du kan också välja att gå enskild och få ledarskapscoachning/handledning för att utveckla ditt egna ledarskap.

För vem?

Ledarskapsutveckling är för dig som vill bli säkrare att leda dig själv och/eller vill leda andra.
Det startar med dig; är du trygg, stabil, kan visa dig sårbar, bjuda på dig själv och möta alla sorters människor så kommer du att uppfattas som en tydlig ledare.

omfattning

Så här går det till:

  • Vi träffas och gör en behovsanalys av nuläget
  • Skräddarsyr ett upplägg som är passande för verksamheten
  • Inkluderar alla berörda (ex intervjuer, teamutveckling, ev konflikterhantering)
  • Uppföljning och utvärdering
Du kan också välja att gå enskild och få ledarskapscoachning/handledning för att utveckla ditt egna ledarskap.