konflikthantering

När det har skurit sig mellan två eller flera av dina medarbetare så brukar konflikthantering vara det som löser upp det akuta i situationen. Det kan också vara så att man önskar förebygga konflikter i gruppen och då arbetar man förebyggande metoder.
 
När vi blir stressade, känner oss pressade och upplever att vår frihet är hotad så leder det ofta till att vi går i försvar. Försvarsbeteende kan likväl vara att man drar sig undan och slutar prata som att man går till attack och visar öppet att man är arg.
 
Det som kan behövas vid en konflikt:

  • Tydliga ramar, struktur och regler
  • Lyssna empatiskt och vara ärlig
  • Skapa förtroende och tillit
  • Tillåta alla komma till tals, inga rätt och fel
  • Reflekterande team
  • Konkreta verktyg att användas i fortsättningen
  • Fortsatt arbete med feedback, kännedom om försvarsbeteenden, konfliktteori 

För vem?

När det har skurit sig mellan två eller flera av dina medarbetare så brukar konflikthantering vara det som löser upp det akuta i situationen.
Det kan också vara så att man önskar förebygga konflikter i gruppen och arbeta med förebyggande metoder.

omfattning

Text är under bearbetning.