certifieringar och utbildningar

utbildningar

 • Certifierad som handledare i Medarbetarskap (enligt forskning av Stefan Tengblad forskare vid Handelshögskolan i Göteborg), GGP Utveklings AB - 2018
 • Indirekt Ledarskaputbildning (IL) Försvarshögskolan -2015
 • MI-tränare i Motiverande samtal (MI) Utbildning HumaNova, 2015
 • Psykodrama, utbildning i aktionsmetodik Scenario -2015
 • Diplomerad Psykosyntesamtalsterapeut, HumaNova (4 år) i Integrativ psykoterapi KBT Steg 1, -2014
  Gestaltterapi, Transpersonell psykologi, Psykopatologi, Utvecklingspsykologi, Klientarbete och handledning, psykiska störningar och sjukdomar, utvecklingsfaser vid åldrande, Empatisk kommunikation, Relationsmönster, Uppsatsarbete, Kognitivbeteendeterapi (KBT)– olika tekniker (ACT, Schematerapi).
 • Certifierad handledare Utvecklande Ledarskap (HUL) Försvarshögskolan, -2014 – samt fullföljt de seminarier som krävs på Försvarshögskolan för att godkännas som aktiv certifierad Handledare. Senast oktober 2017 Stockholm, kontaktperson Ann Zander Försvarshögskolan.
 • Utvecklande Ledarskap utbildning (UL), Försvarshögskolan, -2013
 • Diplomerad Organisationskonsult, HumaNova, 3-årig yrkesutbildning, -2006.
  elar ur innehållet:Psykologi, Pedagogik, Gestaltterapeutiskt förhållningssätt, Grupputveckling, handledning, teori och praktik, konflikter, motstånd, försvarsmekanismer, eget arbete med träningsgrupper och klienter under handledning, mentorsamtal, samtalet som utvecklingsverktyg, kommunikation, ledarskap; att leda grupper, personligt ledarskap, leda i förändring, olika psykologiska plan, gruppterapi och egen terapi, transpersonell psykosyntes.
 • Certifierad EMCC Samtalscoach, HumaNova, 2-årig yrkesutbildning. EMCC-certifierad utbildning på senior practitioner nivå, (avser professionella yrkescoacher). 2009 (EMCC, European Mentoring & Coaching Council)
  Delar ur innehållet:Vägleda andra genom utvecklande samtal och coachning. Arbete med närvaro och medvetenhet, frågemodeller och metodik, som skapar insikt och förändring. Adepten finner lösningar inom sig själv med stöd av coachen. Fördjupad kunskap och praktik om kognitiva teorier och tillämpningar. Behov, relationer och projektioner. Upplevelsebaserad pedagogik för större kännedom om vad kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstläge betyder. ”Empatisk kommunikation” för att hantera vardagliga, konfliktfyllda och svåra samtal.
 • Diplomerad Handledare, HumaNova, 1 år, 2011
 • Diplomerad Parterapeut HumaNova, 1 år, 2011
 • Relationscoach  Imago, Karin Eresund Malmö, 1 termin, 2010
 • Förtroendefullt samarbete utbildning, Kommunikationsutveckling AB, 2009
 • Personal-Arbete-Organisationsprogrammet (PAO), Stockholms Universitet (160 p), 1997.
  Delar ur innehållet:Beteendevetenskap, Organisationsutveckling, Sociologi. Psykologi, Pedagogik,  Arbetsmarknadskunskap, Organisations-förändringar/organisationsutveckling, Företagsekonomi, Arbetsrätt, Juridik, Personalarbete m.fl 

Licenser och certifieringar

Personlighetsprofiler, 360 grader, begåvnings- och kapacitetstester eller andra instrument

 • Certifierad användare av Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL) 360°, Försvarshögskolan, 2014
 • Certifierad användare av Everything DISC. Personlighetsprofil, Mindset 2011