samtalsterapi i stockholm

Att någon gång då och då känna starka känslor av ex ilska, sorg, nedstämdhet, förvirring, skuld o skam är helt naturligt och något som vi lär oss att hantera ganska bra. Om du upplever att dessa känslor och tillstånd hindrar dig från att leva det liv du önskar och de återkommer väldigt ofta, på ett sätt som gör de påverkar dig och kanske andra negativt – då kan samtalsterapi vara till hjälp.
 
Några vanliga saker som vi människor ofta söker hjälp för kan tex vara:

  • Bristande självkänsla och/eller självförtroende
  • Traumatiska händelser
  • Sorg, depression, nedstämdhet
  • Oro, ångest, maktlöshet
  • Problem i relation med andra, partner/föräldrar/syskon etc
  • Tankar som bringar oreda i sinnet
  • Känsla av ofrihet och/eller ingen kontakt med sina drömmar, vilja
  • Stress, gråtattacker, ilska
  • Beteenden som inte är bra för en själv och/eller andra

 
Jag möter dig där du befinner dig och utgår från att det inte finns något dilemma som varken är för litet eller för stort. Varsamt så tar vi ett steg i taget och i din takt. Genom terapi får du verktyg att hitta tillbaka det som ger harmoni o glädje i livet och hjälp att se dig själv ur fler perspektiv och möta dig själv med empati.
 
För att terapin ska vara hjälpsam för dig så är det av största vikt att du finner tillit och förtroende för mig. Vi träffas därför en första gång förutsättningslöst för att se om jag kan vara den rätta terapeuten för just dig.

Mera om mig och hur jag jobbar kan du läsa här >>
 

tystnadsplikt

Som samtalsterapeut ansvarar jag för att vårt  terapeutiska arbetet bedrivs under tystnadsplikt.

Jag är ansvarsförsäkrad och medlem i Psykosyntesförbundet som är en oberoende bransch-organisation för bl a terapeuter och coacher och har förbundit mig till deras etiska regler.

”Du är ingen som bara sitter o hummar, det gillade jag.
Stort tack för hjälpen!”