Psykosyntes

Psykosyntes är en praktisk psykologi som ser till både kropp, huvud och själ och där man strävar efter att finna och behålla en balans mellan dessa. Psykosyntes ser till det friska i varje människa för att hitta varje individs unika potential. Det är framförallt ett förhållningssätt som integrerar flera olika psykologiska metoder och teorier och jag jobbar både med psykodynamisk terapi (historia och barndom/uppväxt) likväl som KBT (kognitiv beteendeterapi-här och nu och framåt med fokus på tankar).
 
Ett vanligt begrepp inom psykosyntes är sk Delpersonligheter (Dp), dvs att vi har skaffat oss olika strategier i livet som på något vis har varit bra för oss. Dessa Dp kan senare i livet sätta krokben för oss genom att de inte längre fungerar optimalt utifrån det vi vill uppnå. Man kan ha många olika Dp inom sig och i terapi lär man sig att kärleksfullt styra dem på ett önskvärt sätt. Ex på Dp kan vara ”presteraren”, ”den duktiga”, ”den osäkra”, ”kontrollanten”, ”fixaren”, ”skeptikern” eller något annat.
 
Roberto Assagioli (1888-1974) som var psykosyntesens fader var samtida med Jung och Freud, men ville till skillnad från deras teorier utveckla psykologin att omfatta även kärlek, kreativitet, skönhet och andlighet och menade att det är vägen till hälsa och friskhet.
Ett psykosyntesiskt förhållningssätt är att möta klienter och kunder där de befinner sig, skapa trygghet i rummet, vara icke dömande/värderande, tillåtande, inga ”rätt och fel”, utforskande och samtidigt möta människan med empati, kärlek och ärlighet.

Jag är ansvarsförsäkrad och medlem i Psykosyntesförbundet som är en oberoende bransch-organisation för bl a terapeuter och coacher och har förbundit mig till deras etiska regler.