Coaching i stockholm

Att gå hos en coach innebär att du förmodligen har något som du vill ha hjälp att komma framåt med. Antingen så har du redan ett mål som du inte vet hur du ska nå än. Eller så har du inget mål klart, men en stark längtan, dröm eller vill något starkt men ännu inte vet hur det ska formuleras och planeras för.
 
Jag hjälper dig genom att ställa utmanade frågor och tydliggöra dina mål och delmål och vägen dit. Vi tittar också på det som hindrar dig och jobbar utvecklande med att hitta vägar fram i din takt.
 
Fokus ligger här på att gå från Nuläge till Önskat läge och vägen dit. Med ett stödjande och empatiskt förhållningssätt så utforskar vi dina styrkor och vilja. Motstånd brukar vara ett  inslag i alla typer av förändring och utveckling och något som är helt naturligt och även det bör ses som en viktigt del i coachningen.
 
Eftersom coachning är en process, så får du med dig hemuppgifter att göra mellan samtalen.
 
Mer om mig och vilken utbildning jag har kan du läsa här >>

tystnadsplikt

Som coach ansvarar jag för att våra coachande samtal bedrivs under tystnadsplikt.

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet som är en oberoende bransch-organisation för bl a terapeuter och coacher och har förbundit mig till deras etiska regler.

”Usch vad jobbigt det var i början med all kommunikation, lyssnande och att följa det vi kommit överens om. Nu förstår jag att det var nödvändigt, så tack för den här tiden.”