utvecklande ledarskap ul

UL är Försvarshögskolans 4-dagars ledarskapsutbildning (Bass, Tranformational leadership) som kan byggas på med fördjupande ledarskapsmoduler.
 
Målgruppen är alla som har någon ledarroll och/eller vill lära sig mer om sig själv och sitt personliga ledarskap. Den riktar sig till både nya och erfarna chefer
 
Delar ur innehållet:

 • En 360- analys (ULL) som är ett webbaserat verktyg som ger dig återkoppling på hur du uppfattas som chef/ledare idag.
 • Ökad självkännedom, feedback
 • Samtalsmetoder för att coacha andra, hantera svåra samtal
 • Bli bättre på att utveckla gruppen och gruppdynamik
 • Bli säkrare på att hantera stress, öka engagemanget och hantera svåra situationer
 • Utveckla framgångsrika ledarbeteenden, träning och reflektion

För vem?

Alla som har någon ledarroll och/eller vill lära sig mer om sig själv och sitt personliga ledarskap. Den riktar sig till både nya och erfarna chefer

omfattning

En 360- analys (ULL) är ett webbaserat verktyg som ger dig återkoppling på hur du uppfattas som chef/ledare idag.

 • Ökad självkännedom, feedback
 • Samtalsmetoder för att coacha andra, hantera svåra samtal
 • Bli bättre på att utveckla gruppen och gruppdynamik
 • Bli säkrare på att hantera stress, öka engagemanget och hantera svåra situationer
 • Utveckla framgångsrika ledarbeteenden, träning och reflektion