motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal är en effektiv samtalsmetod som bygger på att motivera människor till bestående förändring som är bra för dem och där de tränas i att hantera motstånd. Kursen bygger på vetenskaplig forskning (Rollnick och Miller) och är på 3 dagar. Målgrupp är alla som arbetar med människor – det kan vara ledare, vårdpersonal, terapeuter, psykologer, personer inom vård, omsorg, skola, socialförvaltning, myndigheter etc.
 
Delar ur innehållet:

 • Teori kring metoden varvas med praktiska övningar
 • Samtalsmetoder och konkreta verktyg
 • Förhållningssätt för att skapa ett förtroendefullt samarbete
 • Ambivalensutforskning
 • Coachning med öppna frågor och skalfrågor
 • Mål och handlingsplaner
 • Samtalsstruktur 

För vem?

Alla som arbetar med människor – det kan vara som ledare, vårdpersonal, terapeuter, psykologer, inom vård, omsorg, skola, socialförvaltning, myndigheter etc.

omfattning

Kursen är på tre dagar och innehåller bland annat:

 • Teori kring metoden varvas med praktiska övningar
 • Samtalsmetoder och konkreta verktyg
 • Förhållningssätt för att skapa ett förtroendefullt samarbete
 •  Ambivalensutforskning
 • Coachning med öppna frågor och skalfrågor
 • Mål och handlingsplaner
 • Samtalsstruktur